شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
اختراعات
اختراعات شرکت اصلاح خاک آسیا:
 

اختراعات در زمینه بهسازی خاک

- دستگاه مکانیکی اندازه گیری نشست انتهای ستون های سنگی کوبشی تحت بارگذاری فشاری، اداره ثبت اختراعات ایران، 1392.

- فرآیند ساخت پایه های سنگریزه ای کوبشی در خاک های سست و روانگرا، اداره ثبت اختراعات ایران، 1393.

- روش و تجهیزات ساخت پایه های سنگریزه ای کوبشی در خاک های سست و روانگرا واقع در ذیل یک لایه خاکریز مهندسی، اداره ثبت اختراعات ایران، 1394.

- فرآیند تجهیزات ساخت پایه های تراکمی ضربه ای شنی، اداره ثبت اختراعات ایران، 1394.

- سیستم های رانش لوله های جداربند در خاک های ضعیف بدون تخلیه خاک، اداره ثبت اختراعات ایران، 1395.

- سیستم کوبه نفوذی ضربه ای و فرآیند تراکم خاک، اداره ثبت اختراعات ایران، 1396. 

Mandrel for Forming an Aggregate Pier, and Aggregate Pier Compacting System and Method, United State Patent and Trademark  office,  US                     Patent#9915051, March 13, 2018.

- Mandrel and a Method for Soil Compaction, United State Patent and Trademark Office, US Patent#10487468, Nov 26, 2019.

- Systems and Methods for Making Campacted Aggregate Piers in a Soil Matrix, United States Patent and Trademark Office, Us Patent# 10,640,945, May 5, 2020.

 

اختراعات در زمینه گودبرداری، سازه های نگهبان و سیستم های زهکشی

- فرآیند ساخت چاهک های زهکشی موقت در خاک های دانه ای سست، اداره ثبت اختراعات ایران، 1394.

- سیستم سازه نگهبان مرکب با قابلیت زهکشی گود، اداره ثبت اختراعات ایران، 1396. 

- Temporary Drainage Wells in Loose Granular Soils, United State Patent and Trademark office, US Patent#9840835, December 12, 2017.

Comprehensive Excavation Process, United State Patent and Trademark Office, US Patent#10233607, March 19, 2019.

- فرآیند گودبرداری در خاک های ناپایدار و زیر تراز آب زیرزمینی، اداره ثبت اختراعات ایران، 1397.

- Systems and Methods for Constructing Retaining Wall Structure and Well Point in Granular Soils Under Ground Water Level, US Patent# 10669687, June 2, 2020.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت اصلاح خاک آسیا می باشد .   |  طراحی سایت : ایران طراح