شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
تراکم ضربه ای کوبشی
تراکم ضربه ای سریع یکی از روش های افزایش دانسیته برای خاک های سطحی است. در این روش، انرژی وارده به صورت ضربات فرکانسی از طریق یک کوبه متصل به چکش هیدرولیکی سوار شده بر روی یک بیل مکانیکی، در یک شبکه با فرمت مربعی یا مثلثی به بستر خاکریز منتقل می شود. تعداد ضربات اعمالی از طرف کوبه به زمین در محدوده 650-400 ضربه در دقیقه می باشد. ترکیب نقاط کوبش و سایر پارامتر های اصلاح خاک از جمله میزان انرژی، مرحله بندی کوبش و دوره های توقف کوبش، بر مبنای نتایج بدست آمده از ناحیه آزمایشی انتخاب می شوند. 
مزیت ها:
افزایش ظرفیت باربری خاک
کاهش نشست های کلی و جزیی
کاهش نشست ناشی از امواج لرزه ای
تخریب حفره ها و افزایش دانسیته خاک
سرعت اجرایی بالا
دارای صرفه اقتصادی
کاهش حجم خاکریز ها
امکان تراکم کف ناحیه گود برداری شده
کاربرد ها:
کوبش لایه های متشکل از نخاله های ساختمانی و خاک دستی
تراکم خاک های ریزشی
تراکم بستر خاک های سست و نرم 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت اصلاح خاک آسیا می باشد .   |  طراحی سایت : ایران طراح